Adresas: 
Saulės g. 2, Elektrėnai
Tel.: 528-39660

El. paštas: 
pasaka@elektrenai.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.elektrenupasaka.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Pradinė mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Elektrėnų sav.
Ugdymo programos

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:

  • Ikimokyklinio ugdymo turinį nusako: ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikų pasaulis“, parengta pagal ikimokyklinio ugdymo kriterijus, aprašą ir metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo programai rengti.
  • Priešmokyklinio ugdymo turinį nusako: bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, metodinės rekomendacijos ir priešmokyklinio ugdymo standartas.
  • Ypatingas dėmesys skiriamas ugdytinių sveikatos stiprinimui, fiziniam ugdymui: vedama rytinė mankšta, kūno kultūros užsiėmimai,  veikia mažojo krepšinio mokyklėlė, vykdoma plokščiapadystės profilaktika; burnos ertmės ir dantukų priežiūrai; higieninių įgūdžių ugdymui ir sveikos mitybos įgūdžių formavimui.
  • Vyksta muzikinis ugdymas, veikia dainos studija.
  • Esant būtinumui su ugdytiniais individualiai dirba logopedas.

 

Pradinis ugdymas: Pradinio ugdymo turinį nusako Atnaujintos Bendrosios pradinio ugdymo programos bei Išsilavinimo standartai.

 

Mokykla vykdo Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą. Mokykla turi sveikatos ugdymo konsultantą. Sveikos gyvensenos ugdymo programos įgyvendinimui padeda sveikatos priežiūros specialistė —  dietistė-slaugytoja. Papildoma veikla: sportas, šokis, „Dainos studija“. Mokykloje dirba logopedas ir mokytojo padėjėjas. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijai įvertinus spec. poreikių moksleivių  gebėjimus bei interesus, pasitarus su tėvais ir gavus pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas, moksleiviai gali būti mokomi  pagal modifikuotą, adaptuotą ar individualią programą, suderintą su bendrojo lavinimo klasės ugdymo planu.